Variety Update :

สาธิต สั่งเข้มคุมโควิด 19 นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจกลุ่มเสี่ยงที่ระยองสาธิต สั่งเข้มมาตรการควบคุมโควิด 19 จ.ระยอง พร้อมนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจกลุ่มเสี่ยง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ จ.ระยอง ย้อนรอยเส้นทางทหารต่างชาติที่ติดเชื้อ สั่งเข้มมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 พร้อมนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มไทยชนะ และผู้ลงชื่อในสมุดแล้วกว่า 1,700 ราย

14 กรกฎาคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรค จ.ระยอง กรณีทหารต่างชาติที่ติดเชื้อเข้าพักในโรงแรมที่ จ.ระยอง

ดร.สาธิตให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามไทม์ไลน์ที่ทหารอียิปต์เดินทาง ทั้งที่เป็นหลักฐานการสอบสวนบุคคล กล้องวงจรปิด หาสถานที่ บุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสโรค ให้ได้ข้อมูลมากที่สุด เพื่อนำไปสู่สอบสวนโรค พร้อมนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ได้สอบสวนโรคแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตามกล้องวงจรปิดของโรงแรมดีวารี ห้างแหลมทอง และห้างเซนทรัล ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มทหารอียิปต์จำนวน 31 คนได้เดินทางไป

พร้อมทั้งติดตามกลุ่มเสี่ยงตามข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน/ แพลตฟอร์มไทยชนะ และผู้ลงชื่อในสมุด ที่อยู่ในห้างแหลมทองและห้างเซนทรัล ในช่วงเวลา 11.00 น.-15.00 น. รวมทั้งประชาชนที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ซึ่งจะอยู่ให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ขณะนี้ตรวจทั้ง 2 ห้างแล้วรวม 1,700 กว่าราย และรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานจะตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดระยอง 14 วันภายใต้การบัญชาการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หากประชาชนมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกรณีนี้ ขอให้ส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำหรับผลการสอบสวนโรค พบกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นพนักงานในโรงแรม 9 คน ได้นำเข้าสู่มาตรการกักตัว ตรวจหาเชื้อผลการพบเป็นลบทุกคน และจะตรวจซ้ำเมื่อครบ 14 วัน

“ขอย้ำว่าข้อมูลในการสอบสวนโรคจะเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยความโปร่งใส ไม่มีการปกปิด และมั่นใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุด ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2”  ดร.สาธิตกล่าว  

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทางโรงแรมดีวารีและห้างแหลมทอง ได้ปิดเพื่อทำความสะอาด ส่วนสถานศึกษาจะหยุดเรียน และปรับการเรียนการสอน เพื่อลดความแออัด ลดการเดินทาง โดยจะได้รับการตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคจากคณะทำงานโรคติดต่อที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ก่อนทำการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: