Variety Update :

รายงาน COVID-19 ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2563 ,แนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 น. สถานการณ์ประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 107 ราย, รวมเป็น 934 ราย, รักษาหายแล้ว 70 ราย, ยังอยู่ใน รพ. 859 ราย และเสียชีวิต 4 ราย
ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก (ณ เวลา 12:30 น.) พบผู้ป่วย 422,959 ราย เสียชีวิต 18,907 ราย รักษาหาย 109,144 ราย
กรมการแพทย์เปิดเผยแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

กรมการแพทย์ได้ออกแนวทางการจัดการศพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1. เมื่อมีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บศพโดยใส่ชุดป้องกัน PPE ตามมาตรฐาน

2. ใช้ถุงซิปกันน้ำ 2 ชั้น พร้อมป้ายแสดงสัญลักษณ์ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทาด้านนอกถุง

3. ไม่มีการอาบน้ำศพ รดนำศพ และฉีดยาศพ

4. เมื่อบรรจุถุงลงในถุง 2 ชั้นแล้ว ไม่มีการเปิดถุงศพ และนำเข้าตู้เย็นเก็บศพตามมาตรฐาน

5. มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ เช่น การเผา การฝัง โดยไม่มีการเปิดถุงอย่างเด็ดขาด


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: