Variety Update :

ค่าฝุ่นโรงพยาบาลแม่สายจังหวัดเชียงราย สูงสุดในโลกแล้ว 720 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าฝุ่นโรงพยาบาลแม่สายจังหวัดเชียงราย สูงสุดในโลกแล้ว 720 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เว็บไซต์โครงการ ‘World Air Quality Index’ รายงานดัชนีคุณภาพอากาศรอบโลกแบบเรียลไทม์ (เวลา 08.00 น.) พบว่า ค่าฝุ่นบริเวณโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นสูงถึง 720 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่มีค่าฝุ่นสูงที่สุดในโลกแล้ว โดยที่ 5 พื้นที่เมืองฝุ่นเยอะมากที่สุดแบ่งได้ดังนี้
 
1. โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 720 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง 689 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 581 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 538 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5. โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 522 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 
ทางด้านกรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ waqi.info/th/ และ www.airvisual.com/th/world-air-quality-ranking หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือได้ทาง www.pcd.go.th
 
ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ อาทิ ระดมสรรพกำลังลาดตระเวนและดับไฟ จัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม


 


ที่มา  thestandard


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: