Variety Update :

เขาอ่างฤาไน เตือนระวังช้างป่าดักรื้อค้นรถยนต์ช่วงคลองหาด-ท่าตะเกียบ-สนามชัยเขตระวังช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน ดักรื้อค้นรถยนต์ถนนช่วง คลองหาด-ท่าตะเกียบ-สนามชัยเขต

วันที่ 14 พ.ย.62 นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน การใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3076 (3259 เดิม) ช่วงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย.63
โดยเส้นทางดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว เป็นช่วงที่รถบรรทุกนำพืชผลทางการเกษตรไปเข้าสู่โรงงานแปรรูป ประกอบกับมีช้างป่าออกหากินบริเวณเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งช้างป่าจะมีพฤติกรรมดักรถยนต์ทุกชนิด ทั้งรถบรรทุกพืชผลเกษตรและรถยนต์ขนาดเล็กทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงเวลา 16.00-08.30 น. และอีกช่วงเวลา 14.00-21.00 น.จะมีช้างป่าออกหากินบนเส้นทางหลายตัว

จึงขอประชาสัมพันธ์และขอแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางสายดังกล่าวปฏิบัติ ดังนี้
1. รถยนต์ที่บรรทุกของไว้ท้ายกระบะ ขอให้เก็บสิ่งของให้มิดชิดหรือเก็บไว้ในห้องโดยสาร ,
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้คนโดยสารบริเวณท้ายกระบะรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
3. ขับรถด้วยความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้รถสัญจร


 


ที่มา  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: