Variety Update :

กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้น่าห่วง สถิติสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 2เท่ากรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้น่าห่วง สถิติสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 2เท่า

สถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้น่าเป็นห่วง โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยแล้ว 35,482 คน เสียชีวิต 54 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ถึงเกือบสองเท่า

พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยมัธยฐานของจำนวนผู้ป่วยใน 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปี 2561 พบว่าระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน มีผู้ป่วย 22,539 ราย แต่ในปีนี้มีผู้ป่วยมากถึง 35,482 ราย

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทยเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว กัมพูชา พม่า รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ก็พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเช่นเดียวกัน และจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในทุกประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีเช่นเดียวกัน

"จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 แล้ว ทำให้เราคาดได้เลยว่าพอเข้าปี 2562 ต้องเพิ่มขึ้น เราคาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยกว่า 1 แสนราย แต่จะตั้งเป้าไม่ให้เกินนี้"


ปัจจัยหลักที่จะสามารถหยุดยั้งสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด หากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและประชาชนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะเยอะในปีที่ระบาดได้ พญ.ชีวนันท์กล่าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุด คือ 66.62 ต่อประชากรแสนคน ส่วนหนึ่งเพราะเป็นภาคที่มีประชากรอยู่มาก รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาได้แก่ อุบลราชธานี ตราด บึงกาฬ นครราชสีมา มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ จันทบุรี เลย และเพชรบูรณ์

พญ.ชีวนันท์ ยังอธิบายว่า "ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ โดยทางการแพทย์เรียกว่าสายพันธุ์ที่ 1 2 3 และ 4 ซึ่งทำให้เกิดอาการรุนแรงต่างกัน โดยผู้ป่วยที่มีอาการหนักส่วนใหญ่จะติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ที่ 1 และ 2 ส่วนสายพันธุ์ที่ 3 และ 4 จะมีความรุนแรงน้อย"


 


 


ที่มา  BBC Thai


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: