ข่าวล่าสุด

:

ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเผย มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตคนกว่า 7 ล้านต่อปีผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติเผย มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตคนกว่า 7 ล้านต่อปี

เดวิด บอยด์ (David Boyd) ผู้เสนอรายงานการประชุมพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งจะจัดในวันที่ 5 มิ.ย. ว่าในแต่ละปีมีผู้คนกว่า 7 ล้านคน เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะมลพิษทางอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเรื่องราวความสำเร็จในการต่อสู้กับปัญหานี้อยู่ มิใช่ว่าจะหมดหวังเสียทีเดียว

บอยด์กระตุ้นให้ทุกประเทศเอาชนะปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน โดยเขากล่าวถึงปัญหานี้ว่า “เป็นภัยเงียบที่ไร้รูปไร้เสียง เป็นนักฆ่าที่เดินทางไปได้ทุกหนแห่ง และคร่าชีวิตผู้คนกว่า 7 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก และผู้คนในชุมชนยากไร้”

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า “มีเรื่องราวความสำเร็จในการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศมากมาย และมีหลายประเทศทั่วโลกที่สามารถลดอากาศที่เป็นพิษลงได้ รวมถึงประเทศจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ด้วย ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่า ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่ป้องกันและแก้ไขได้”


บอยด์ได้อ้างสถิติของความรุนแรงของปัญหานี้ว่า ทุกๆ 5 วินาที จะมีคนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ และร้อยละ 90 ของประชากรโลกกำลังสูดอากาศที่มีมลพิษ โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตจากปัญหามลพิษทางอากาศ 7 ล้านคนนี้มีเด็กทั้งหมด 600,000 คน

“ความล้มเหลวในการรักษาคุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์นั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์ทั้งทางการดำรงชีวิต สุขภาพ ความเป็นอยู่ รวมถึงสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย” บอยด์กล่าว และย้ำว่าทุกประเทศต้องเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศอย่างเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

บอยด์ชี้ว่า คุณภาพอากาศที่ดีนั้นเป็นหัวใจของสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ น้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีกระบวนการการผลิตที่ยั่งยืน สภาพแวดล้อมที่ไร้มลพิษ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งสิทธิในการเข้าถึงปัจจัยต่างๆ ในข้างต้น ควรเป็นของทุกคนในโลกนี้โดยไม่มีการแบ่งแยก


 


 


 


ที่มา  China Xinhua News


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: