Variety Update :

ปาปึกเคลื่อนถึงสงขลา


 ปาปึกเคลื่อนถึงสงขลา

 พายุปาบึกปรับเส้นทางไปทางเหนือเล็กน้อยหากไม่เปลื่ยนแปลงคาดว่าน่าจะผ่านพื้นที่เขตติดต่อระหว่างนครศรีฯกับสงขลาไปผ่านตอนใต้ของสุราษฎร์ตอนเหนือของกระบี่ผ่านพังงาระนองออกทะเลอันดามัน
 
 พื้นที่เสื่ยงต่ออุทกภัยคือพื้นที่ทางผ่านทั้งหมดซืงจะมีทั้งน้ำหลากรุนแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน

 พื้นที่เปราะบางต่อน้ำหลากได้แก่พื้นที่ใน อ.จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ลานสกา พระพรหม ช้างกลาง เมืองฯ พรหมคีรี จ.นครศรี อ.พนม คีรีรัฐ วิภาวดี จ.สุราษฎร์ฯ


 น้ำท่วมฉับพลันเอ่อท้นท่วมขังได้แก่พื้นที่ อ.พระแสง เวืยงสระ เคืยนซา บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ฯ อ.หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ ท่าศาลา จ.นครศรีฯอ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร จ.สงขลา

 อิทธิพลของพายุจะกระทบชัดเจนประมาณเย็นวันนี้เริ่มตั้งแต่ชายฝั่ง จ.สงขลาเรื่อยขี้นไปจนถึง จ.นครศรีฯในในตอนค่ำ

 พายุเคลื่อนตัวในทะเลเลียบชายฝั่งและได้ทวีกำลังขึ้นอยู่ที่ประมาณ80กม/ชม.อาจจะแรงกว่านี้ได้หากไม่ขึ้นฝั่งเสียก่อน ลมจะเป็นลมเหนือ อ่าวที่หันไปทางเหนือจะไม่กำบังคลื่นลม เมื่อพายุผ่านไป ลมจะค่อยๆเปลื่ยนทิศเป็นลมตะวันออก

Cr. Line ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.


ทั้งนี้ แถบพื้นที่สีเขียวทั้งหมด คือแนวรับแรงปะทะแรกจากพายุปาบึก ตามที่ศูนย์ติดตามพยากรณ์อากาศฮ่องกงคาดการณ์ ซึ่งเตรียมพัดขึ้นฝั่งด้วยความเร็ว 85 กม./ชม.ตั้งแต่อ.ขนอม สิชล ท่าศาลา นบพิตำ ลานสกา อ.เมืองนครศรีธรรมราช หัวไทร และเกือบทั้งหมดรวมทั้งเคลื่อนเข้าสู่สุราษฎร์ธานีและพังงาต่อไป โดยจะลดกำลังความเร็วเป็น 75 กม./ชม./ อัพเดท 13.35 น. วันที่ 4 มค.62 (cr.hko)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: