Variety Update :

พายุทรายถล่มหนักเมืองหลวงคูเวตพายุทรายถล่มหนักเมืองหลวงคูเวต

ชมสภาพกรุงคูเวต ซิตี้ เมืองหลวงของประเทศคูเวต ซึ่งถูกพายุทรายพัดถล่มทั่วเมืองอย่างรุนแรง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจราจรเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือคลุมผ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากละอองฝุ่นทราย
ที่มา  China Xinhua News

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: