Facebook Twitter
gPlus 
-
|รู้หรือไม่ประเทศไหนสูบบุหรี่มากและน้อยที่สุด?

เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้จัดให้เป็นวัน "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันลดลงอย่างมาก เพราะกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่า ระหว่างปี 2016-2017 มีคนเลิกสูบบุหรี่ 1 ล้านคน

แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาในปีที่แล้วพบว่า แม้จะมีนโยบายควบคุมบุหรี่มานานหลายสิบปี แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่โดยรวมทั่วโลกก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดี

ส่วนประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด 5 อันดับคือ

1. คิริบาส

ประเทศคิริบาส เป็นเกาะในแปซิฟิกที่มีประชากรเพียง 103,000 คน แต่กลับมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในโลก โดยมีผู้ชายจำนวนเกือบ 2 ใน 3 ที่สูบบุหรี่ ส่วนผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ทั้งนี้ก็เพราะนโยบายการควบคุมบุหรี่ที่ไม่เข้มงวด และการเก็บภาษีบุหรี่ในอัตราที่ต่ำ ผู้คนจึงเข้าถึงบุหรี่ได้โดยง่าย

2. มอนเตเนโกร

ประเทศมอนเตเนโกรอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ของยุโรปตะวันออก มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในยุโรปคือ 46% โดยประชากร 633,000 คน เฉลี่ยมีการสูบบุหรี่จำนวนมากกว่า 4,124 มวนต่อผู้ใหญ่ 1 คนต่อปี ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ผู้คนก็ยังสูบบุหรี่อย่างเสรีในสำนักงาน, ภัตราคาร, บาร์ และแม้แต่ในบริการขนส่งสาธารณะ

3. กรีซ

ประชากรชายมากกว่าครึ่งสูบบุหรี่เป็นประจำ และประชากรหญิง 35% สูบบุหรี่ แม้จะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตั้งแต่ปี 2008 แต่ก็ยังพบผู้คนจำนวนมากสูบบุหรี่อยู่ทุกที่

นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทวิจัยตลาด ประเมินว่า รัฐบาลกรีซอาจสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีราว 1,000 ล้านยูโรต่อปีในปี 2019

4. ติมอร์ตะวันออก

มีผู้ชายเกือบ 80% ที่สูบบุหรี่ ถือว่าเป็นอัตราสูงที่สุดในโลก ขณะที่ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีเพียง 6% โดยบุหรี่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของติมอร์ตะวันออก บุหรี่หนึ่งซองมีราคาไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 32 บาท บุหรี่ทุกซองมีคำเตือนสุขภาพติดอยู่ แต่ก็ไร้ความหมายกับผู้สูบบุหรี่จำนวนมาก เพราะมีประชากรวัยผู้ใหญ่ราวครึ่งหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ออก

5. รัสเซีย

มีประชากรชายอายุมากกว่า 15 ปีที่สูบบุหรี่เกือบ 60% ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 23% และทั้งที่การสูบบุหรี่ในที่ทำงานและบริการขนส่งสาธารณะถือเป็นการทำผิดกฎหมายในรัสเซีย แต่การโฆษณาบุหรี่อย่างหนักก็มีส่วนทำให้มีอัตราการสูบบุหรี่สูง

ร้านค้าบางแห่งขายบุหรี่ในราคาไม่ถึงซองละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 32 บาท ตลาดบุหรี่ของรัสเซียคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 7 แสนล้านบาท
ส่วนประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่น้อยที่สุด ได้แก่ กานา, เอธิโอเปีย, ไนจีเรีย, เอริเทรีย และปานามา


องค์การอนามัยโลก (World Health OrganIzation--WHO) ระบุว่า มีชาวแอฟริกันที่สูบบุหรี่ราว 14% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกซึ่งอยู่ที่ 22% โดยชาวแอฟริกันที่สูบบุหรี่เป็นผู้ชายราว 70-85% การที่ผู้หญิงสูบบุหรี่ไม่มากนักในภูมิภาคนี้ น่าจะมีส่วนมาจากการมีอิสระด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ในผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นการทำผิดศีลธรรมด้วย

กานา, เอธิโอเปีย และไนจีเรีย ได้เข้าร่วมการประชุมกรอบทำงานของ WHO ว่าด้วยเรื่องการควบคุมบุหรี่ และได้เริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดหลายอย่างในการปกป้องพลเมืองของตัวเองจากผลกระทบทางลบของการสูบบุหรี่

ความนิยมในสารกระตุ้นที่เป็นคู่แข่งบุหรี่อย่างใบไม้ที่เรียกว่า คัต (Khat) ซึ่งมีการเคี้ยวกันอย่างกว้างขวางในแอฟริกา อาจจะเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ต่ำในภูมิภาคนี้ ซึ่ง WHO ประเมินว่า มีคนเคี้ยวใบคัตทั่วโลกราว 10 ล้านคน

วารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซ็ต (The Lancet) ระบุว่า แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ในแอฟริกาอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 13% แต่ก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเช่นกัน

การสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดต่ำลงในประเทศตะวันตกที่มีรายได้สูงหลายประเทศ เนื่องจากมีการควบคุม, การเฝ้าระวัง และการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ อุตสาหกรรมบุหรี่ต้องขยายตลาดในประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ และต้องพยายามดึงดูดคนที่อายุยังน้อยให้สูบบุหรี่

จากข้อมูลของ WHO จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคบุหรี่รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีคนสูบบุหรี่ในจีนมากกว่า 300 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของคนสูบบุหรี่ทั่วโลก แต่ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานว่า ในปี 2016 การบริโภคบุหรี่โดยรวมในจีนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

สำหรับการสูบบุหรี่ในผู้หญิงนั้น ประเทศที่มีผู้หญิงสูบบุหรี่มากกว่าผู้ชายมีเพียงประเทศเดียวคือ เดนมาร์ก โดยมีผู้หญิงสูบบุหรี่ที่สัดส่วน 19.3% ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 18.9% ซึ่งความจริงแล้ว สัดส่วนผู้หญิงที่สูบบุหรี่สูงที่สุดพบได้ทั่วไปในยุโรป ซึ่งมีช่องว่างระหว่างผู้สูบบุหรี่ที่เป็นชายและหญิงต่ำที่สุด

บุหรี่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีมากกว่า 7 ล้านคน รวมถึงผู้ที่สูดดมควันจากผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย โดยมีผู้ที่เสียชีวิตโดยตรงจากการใช้บุหรี่อยู่ที่กว่า 6 ล้านคน

WHO ระบุว่า ราว 80% ของผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วโลก 1,100 ล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ

ส่วนบริติชอเมริกันโทแบคโค ซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ข้ามชาติของอังกฤษ ประเมินว่า ตลาดบุหรี่ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 770,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 24.69 ล้านล้านบาท
ที่มา BBC Thai


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

รู้หรือไม่ประเทศไหนสูบบุหรี่มากและน้อยที่สุด?

รู้หรือไม่ประเทศไหนสูบบุหรี่มากและน้อยที่สุด?

เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้จัดให้เป็นวัน "วันงดสูบบุหรี่โลก"

SHAREความคิดเห็น
สธ. จัดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

สธ. จัดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

สธ. จัดรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ปี 2560 ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น หลังพ...

SHAREความคิดเห็น
ไอหลังสูบบุหรี่สัญญาณโรค 'ปอดอุดกั้นเรื้อรัง'

ไอหลังสูบบุหรี่สัญญาณโรค 'ปอดอุดกั้นเรื้อรัง'

สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษได้ออกมาเตือน บรรดาสิงห์อมควันไม่ให้มองข้ามอาการไอ ซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

SHAREความคิดเห็น
'พันธุกรรม' มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 'มะเร็งปอด' แม้ไม่เคยสูบบุหรี่

'พันธุกรรม' มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 'มะเร็งปอด' แม้ไม่เคยสูบบุหรี่

วารสาร Lancet Respiratory Medicine ตีพิมพ์ผลการวิจัยจากโครงการ Biobank ของอังกฤษ ที่ระบุว่า หน่วยพัน...

SHAREความคิดเห็น
ศาลแคนาดาสั่งบริษัทยาสูบจ่ายค่าปรับแก่กลุ่มผู้สูบบุหรี่กว่า 4 แสนล้านบาท

ศาลแคนาดาสั่งบริษัทยาสูบจ่ายค่าปรับแก่กลุ่มผู้สูบบุหรี่กว่า 4 แสนล้านบาท

จ่ายอ่วม ศาลแคนาดาพิพากษาให้บริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับกลุ่มผู้สูบบุ...

SHAREความคิดเห็น
ชอบสูบบุหรี่ในรถดูไว้ ทำรถไฟไหม้ไม่รู้ตัว

ชอบสูบบุหรี่ในรถดูไว้ ทำรถไฟไหม้ไม่รู้ตัว

เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ในเมืองเวลิกิ ลูกิ ทางตะวันตกของประเทศรัสเซีย

SHAREความคิดเห็น
ผู้ดีเตรียมออกกฎ 'ห้ามสูบบุหรี่ในรถ' ที่มีเด็ก โดยเด็ดขาด

ผู้ดีเตรียมออกกฎ 'ห้ามสูบบุหรี่ในรถ' ที่มีเด็ก โดยเด็ดขาด

มีผลการวิจัยที่ระบุว่า การสูบบุหรี่ในรถนั้นอันตรายกว่าสูบในบ้านถึง 10 เท่า ยิ่งมีเด็กอยู่ในรถด้วยก็จ...

SHAREความคิดเห็น
รัฐควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียออกกฎห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ

รัฐควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียออกกฎห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ

รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุดประมาณ 6,500 บาท

SHAREความคิดเห็น
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ได้รณรงค์ให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่ใช่เพียงก่อโรคร้ายให้คนสูบ

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน