Variety Update :

รู้หรือไม่ประเทศไหนสูบบุหรี่มากและน้อยที่สุด?รู้หรือไม่ประเทศไหนสูบบุหรี่มากและน้อยที่สุด?

เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้จัดให้เป็นวัน "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันลดลงอย่างมาก เพราะกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่า ระหว่างปี 2016-2017 มีคนเลิกสูบบุหรี่ 1 ล้านคน

แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาในปีที่แล้วพบว่า แม้จะมีนโยบายควบคุมบุหรี่มานานหลายสิบปี แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่โดยรวมทั่วโลกก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดี

ส่วนประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด 5 อันดับคือ

1. คิริบาส

ประเทศคิริบาส เป็นเกาะในแปซิฟิกที่มีประชากรเพียง 103,000 คน แต่กลับมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในโลก โดยมีผู้ชายจำนวนเกือบ 2 ใน 3 ที่สูบบุหรี่ ส่วนผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ทั้งนี้ก็เพราะนโยบายการควบคุมบุหรี่ที่ไม่เข้มงวด และการเก็บภาษีบุหรี่ในอัตราที่ต่ำ ผู้คนจึงเข้าถึงบุหรี่ได้โดยง่าย

2. มอนเตเนโกร

ประเทศมอนเตเนโกรอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ของยุโรปตะวันออก มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในยุโรปคือ 46% โดยประชากร 633,000 คน เฉลี่ยมีการสูบบุหรี่จำนวนมากกว่า 4,124 มวนต่อผู้ใหญ่ 1 คนต่อปี ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ผู้คนก็ยังสูบบุหรี่อย่างเสรีในสำนักงาน, ภัตราคาร, บาร์ และแม้แต่ในบริการขนส่งสาธารณะ

3. กรีซ

ประชากรชายมากกว่าครึ่งสูบบุหรี่เป็นประจำ และประชากรหญิง 35% สูบบุหรี่ แม้จะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตั้งแต่ปี 2008 แต่ก็ยังพบผู้คนจำนวนมากสูบบุหรี่อยู่ทุกที่

นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทวิจัยตลาด ประเมินว่า รัฐบาลกรีซอาจสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีราว 1,000 ล้านยูโรต่อปีในปี 2019

4. ติมอร์ตะวันออก

มีผู้ชายเกือบ 80% ที่สูบบุหรี่ ถือว่าเป็นอัตราสูงที่สุดในโลก ขณะที่ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีเพียง 6% โดยบุหรี่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของติมอร์ตะวันออก บุหรี่หนึ่งซองมีราคาไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 32 บาท บุหรี่ทุกซองมีคำเตือนสุขภาพติดอยู่ แต่ก็ไร้ความหมายกับผู้สูบบุหรี่จำนวนมาก เพราะมีประชากรวัยผู้ใหญ่ราวครึ่งหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ออก

5. รัสเซีย

มีประชากรชายอายุมากกว่า 15 ปีที่สูบบุหรี่เกือบ 60% ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 23% และทั้งที่การสูบบุหรี่ในที่ทำงานและบริการขนส่งสาธารณะถือเป็นการทำผิดกฎหมายในรัสเซีย แต่การโฆษณาบุหรี่อย่างหนักก็มีส่วนทำให้มีอัตราการสูบบุหรี่สูง

ร้านค้าบางแห่งขายบุหรี่ในราคาไม่ถึงซองละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 32 บาท ตลาดบุหรี่ของรัสเซียคาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 7 แสนล้านบาท
ส่วนประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่น้อยที่สุด ได้แก่ กานา, เอธิโอเปีย, ไนจีเรีย, เอริเทรีย และปานามา


องค์การอนามัยโลก (World Health OrganIzation--WHO) ระบุว่า มีชาวแอฟริกันที่สูบบุหรี่ราว 14% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกซึ่งอยู่ที่ 22% โดยชาวแอฟริกันที่สูบบุหรี่เป็นผู้ชายราว 70-85% การที่ผู้หญิงสูบบุหรี่ไม่มากนักในภูมิภาคนี้ น่าจะมีส่วนมาจากการมีอิสระด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ในผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นการทำผิดศีลธรรมด้วย

กานา, เอธิโอเปีย และไนจีเรีย ได้เข้าร่วมการประชุมกรอบทำงานของ WHO ว่าด้วยเรื่องการควบคุมบุหรี่ และได้เริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดหลายอย่างในการปกป้องพลเมืองของตัวเองจากผลกระทบทางลบของการสูบบุหรี่

ความนิยมในสารกระตุ้นที่เป็นคู่แข่งบุหรี่อย่างใบไม้ที่เรียกว่า คัต (Khat) ซึ่งมีการเคี้ยวกันอย่างกว้างขวางในแอฟริกา อาจจะเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ต่ำในภูมิภาคนี้ ซึ่ง WHO ประเมินว่า มีคนเคี้ยวใบคัตทั่วโลกราว 10 ล้านคน

วารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซ็ต (The Lancet) ระบุว่า แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ในแอฟริกาอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 13% แต่ก็มีอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเช่นกัน

การสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดต่ำลงในประเทศตะวันตกที่มีรายได้สูงหลายประเทศ เนื่องจากมีการควบคุม, การเฝ้าระวัง และการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ อุตสาหกรรมบุหรี่ต้องขยายตลาดในประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ และต้องพยายามดึงดูดคนที่อายุยังน้อยให้สูบบุหรี่

จากข้อมูลของ WHO จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคบุหรี่รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีคนสูบบุหรี่ในจีนมากกว่า 300 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของคนสูบบุหรี่ทั่วโลก แต่ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานว่า ในปี 2016 การบริโภคบุหรี่โดยรวมในจีนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

สำหรับการสูบบุหรี่ในผู้หญิงนั้น ประเทศที่มีผู้หญิงสูบบุหรี่มากกว่าผู้ชายมีเพียงประเทศเดียวคือ เดนมาร์ก โดยมีผู้หญิงสูบบุหรี่ที่สัดส่วน 19.3% ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 18.9% ซึ่งความจริงแล้ว สัดส่วนผู้หญิงที่สูบบุหรี่สูงที่สุดพบได้ทั่วไปในยุโรป ซึ่งมีช่องว่างระหว่างผู้สูบบุหรี่ที่เป็นชายและหญิงต่ำที่สุด

บุหรี่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีมากกว่า 7 ล้านคน รวมถึงผู้ที่สูดดมควันจากผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย โดยมีผู้ที่เสียชีวิตโดยตรงจากการใช้บุหรี่อยู่ที่กว่า 6 ล้านคน

WHO ระบุว่า ราว 80% ของผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วโลก 1,100 ล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ

ส่วนบริติชอเมริกันโทแบคโค ซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ข้ามชาติของอังกฤษ ประเมินว่า ตลาดบุหรี่ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 770,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 24.69 ล้านล้านบาท
ที่มา BBC Thai


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: