Variety Update :

เนปาลเริ่มเก็บกวาดขยะ 100 ตัน ลงจากเขาเอเวอเรสต์เนปาลเริ่มเก็บกวาดขยะ 100 ตัน ลงจากเขาเอเวอเรสต์

โครงการทำความสะอาดภูเขาสูงที่สุดในโลกของเนปาลเริ่มขึ้นแล้วเมื่อเมื่อ 17 มี.ค.61 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายจะเก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะจำนวนมหาศาล ที่บรรดานักปีนเขาทิ้งไว้บนยอดเขาเอเวอเรสต์ลงมาให้ได้อย่างน้อย 100 ตัน

ในการเก็บกวาดวันแรก อาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่เป็นไกด์นำทางปีนเขาชาวเชอร์ปา สามารถรวบรวมขยะบนที่สูงและนำลงมาด้านล่างได้ถึง 1,200 กิโลกรัม จากนั้นสายการบินเยติแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินเอกชนของเนปาลจะช่วยขนส่งขยะเหล่านี้ทางอากาศ จากสนามบินเมืองลุกลา (Lukla) ไปยังกรุงกาฐมาณฑุ เพื่อผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลต่อไป

ตามปกติแล้วทางการกำหนดให้ผู้ที่ปีนเขาเอเวอเรสต์ทุกคนต้องรวบรวมขยะของตนเองลงมาทิ้งที่ด้านล่าง แต่ในความเป็นจริงนั้น อาสาสมัครทำความสะอาดเก็บขยะที่มีผู้ทิ้งไว้ได้ถึงหลายร้อยกิโลกรัมในแต่ละปี

โครงการทำความสะอาดเอเวอเรสต์ในปีนี้ มุ่งนำเศษขยะที่เก็บได้ไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ขยะที่นักปีนเขาทิ้งไว้มักเป็นขวดและกระป๋องเบียร์ กระป๋องบรรจุอาหาร อุปกรณ์ปีนเขาที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งกระป๋องบรรจุออกซิเจนสำหรับช่วยหายใจในที่สูงอีกด้วย


ก่อนหน้านี้การเก็บกวาดขยะประจำปีบนเขาเอเวอเรสต์เป็นงานที่ทำกันเองในกลุ่มอาสาสมัครชาวเชอร์ปา แต่ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทางการ ผ่านทางคณะกรรมการควบคุมมลภาวะซาการ์มาธา (SPCC) ซึ่งคำว่าซาการ์มาธา (Sagarmatha) นั้นเป็นชื่อของเขาเอเวอเรสต์ที่ชาวเนปาลเรียกขานกัน โดยมีความหมายว่า "หน้าผากแห่งท้องฟ้า"

คณะกรรมการ SPCC เผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเยือนภูมิภาคที่เขาเอเวอเรสต์ตั้งอยู่กว่า 1 แสนคน โดยในจำนวนนี้เป็นนักปีนเขา 4 หมื่นคน

นอกจากต้องจัดการกับขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แล้ว บรรดาอาสาสมัครเก็บกวาดยังต้องเผชิญกับสิ่งปฏิกูลที่นักปีนเขาขับถ่ายทิ้งเอาไว้ด้วย ทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ วิธีการแก้ปัญหาล่าสุดของคณะกรรมการ SPCC คือการติดตั้งสุขาเคลื่อนที่ตามจุดตั้งแคมป์หลักบนเขาเอเวอเรสต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

จำนวนนักปีนเขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน ทำให้เมื่อปีที่แล้วทางการออกกฎห้ามนักปีนเขาปีนขึ้นเอเวอเรสต์เพียงลำพัง และห้ามนักปีนเขาต่างชาติปีนเอเวอเรสต์โดยไม่มีไกด์นำทางท้องถิ่นไปด้วย

ที่มา BBC Thai


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: