Variety Update :

รู้มั้ย ภาวะโลกร้อนทำให้แกนหมุนของโลกเปลี่ยนทิศ


รู้มั้ย ภาวะโลกร้อนทำให้แกนหมุนของโลกเปลี่ยนทิศ

การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหมุนของโลก เมื่อเทียบกับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์เซไปในทางตรงกันข้ามจากเดิม

นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าแกนหมุนของโลกเลื่อนออกจากแกนเดิมทุกปีเหมือนกับลูกข่างที่กำลังหมุน โดยก่อนหน้านี้ขั้วเหนือของโลกเคลื่อนเข้าหาแคนาดาด้วยความเร็ว 10 เซนติเมตร/ปี แต่หลังจากปี 2000 นักวิทยาศาสตร์ก็สังเกตเห็นว่าการเลื่อนของแกนหมุนของโลกเปลี่ยนทิศทางอย่างแปลกประหลาด

ล่าสุด คณะนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ JPL (Jet Propulsion Laboratory) ของนาซายืนยันแล้วว่าการเลื่อนของแกนหมุนของโลกเปลี่ยนทิศไปในทางตรงกันข้ามจริง โดยมันเฉเลื่อนไปในทางตะวันออกด้วยความเร็ว 17 เซนติเมตร/ปี ซึ่งเร็วกว่าเดิมเกือบเท่าตัว โดยการวิเคราะห์การกระจายตัวของมวลน้ำทั่วโลกสรุปว่า การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกซึ่งมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง


นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนยังทำให้ภูมิอากาศของโลกปั่นป่วน เกิดภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ เมื่อบวกกับการลดลงของปริมาณน้ำบาดาลในพื้นที่อาศัยหนาแน่น มวลเปลือกโลกแผ่นดินของทวีปยุโรปและเอเชียจึงสูญเสียมวลไปในระดับที่รบกวนการหมุนของโลก หรือหากจะพูดให้เห็นภาพก็คือ โลกเบาลงในบางจุด และหนักเพิ่มขึ้นในบางจุด

นอกจากนี้เมื่อโลกหมุนเซสวนทิศจากแกนการหมุนเดิม นั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าขั้วแม่เหล็กโลกกำลังเกิดการสลับขั้วซึ่งปรากฏการณ์นี้จะทำให้สนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นปราการปกป้องเรา จากรังสีจากดวงอาทิตย์มีกำลังอ่อนลงอีกด้วย

ที่มา scienceillustratedthailand



บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: