Variety Update :

'พันธุกรรม' มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 'มะเร็งปอด' แม้ไม่เคยสูบบุหรี่วารสาร Lancet Respiratory Medicine ตีพิมพ์ผลการวิจัยจากโครงการ Biobank ของอังกฤษ ที่ระบุว่า หน่วยพันธุกรรม หรือ "ยีน" ของแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งปอดในบุคคลบางจำพวกที่ไม่ได้สูบบุหรี่

BBC Thai ซึ่งรายงานเรื่องนี้ ด้วยความสงสัยว่า เหตุใดบางคนที่สูบบุหรี่จัดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี กลับมีสุขภาพปอดดีไม่มีโรคมารบกวน แต่บางคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยกลับป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเสียได้

งานนี้นักวิทยาศาสตร์จากสภาวิจัยการแพทย์อังกฤษ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและพันธุกรรมของอาสาสมัครกว่า 50,000 คน ซึ่งอาสาสมัครในกลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ โดยนักวิจัยได้ติดตามวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลทางพันธุกรรม กับการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) พบว่า ผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนส่วนหนึ่งในแบบที่เป็นประโยชน์ จะทำให้ปอดทำงานได้ดีขึ้น และได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่น้อยลง เพราะปอดมีการเติบโตและตอบสนองต่ออาการบาดเจ็บได้ดีกว่าคนทั่วไป รวมทั้งมีความเสี่ยงเป็นโรคปอดน้อยกว่าด้วย แม้จะเป็นคนสูบบุหรี่จัดก็ตาม ซึ่งผลการค้นพบในส่วนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดในอนาคตได้


แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์ก็ยังเตือนว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ แม้จะเป็นคนที่มียีนที่ทำให้ปอดสุขภาพดีก็ตาม เพราะการสูบบุหรี่ไม่ได้นำมาซึ่งโรคปอดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงโรคหัวใจและมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ นักวิจัยยังค้นพบว่ายีนมีส่วนทำให้บางคนมีการทำงานของสมองที่แปลกไปซึ่งทำให้เสพติดนิโคตินในบุหรี่ได้ง่ายกว่าคนอื่น


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: