Variety Update :

ความจริงอันน่าสลดใจ โซมาเลียอดตาย 2.6 แสนคนในปี 2011
FEWSNET ระบบป้องกันทุพภิกขภัยระยะต้นของโซมาเลีย เปิดเผยรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในปี 2011 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจากความอดอยาก เกือบ 260,000คน และครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุไม่ถึง 5 ขวบ


Daniel Molla หัวหน้าที่ปรึกษาของหน่วยวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการโซมาเลีย กล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาความต้องการของประชากรในระยะสั้น และช่วยเหลือด้านการพัฒนาในระยะยาว ขณะเดียวกันก็อธิบายว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโซมาเลีย คือต้นตอที่นำไปสู่วิกฤตด้านอาหาร และทำให้ความช่วยเหลือล่าช้าและทำได้ยาก ส่งผลให้ประชาชนนับหมื่นคนเสียชีวิต โดยเฉพาะการที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงอัลชาบาบ ห้ามคนอพยพ และห้ามส่งอาหารเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ควบคุมของตนเอง ในภาคกลางตอนล่างของโซมาเลีย


ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอังกฤษประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากทุพภิกขภัย อยู่ที่ 50,000-100,000 คน แต่ตัวเลขใหม่นี้มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และอัตราการเสียชีวิตที่รวบรวมได้


ทุพภิกขภัยในโซมาเลีย สิ้นสุดลงเมื่อปีที่แล้ว แต่องค์การความช่วยเหลือต่างๆกล่าวว่า ชาวโซมาเลียยังคงเผชิญวิกฤตความมั่นคงด้านอาหาร และต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและมนุษยธรรม


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: