Variety Update :

'ตลาดจีน' ภัยคุกคามช้างป่าการลักลอบล่าช้างและสัตว์ชนิดอื่นๆในแอฟริกากลางกำลังเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีน

รายงานซึ่งนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ชี้ว่า ชนชั้นกลางชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บวกกับกฎหมายงาช้างที่ไม่เคร่งครัดของจีน กำลังเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประชากรช้างป่าในแอฟริกา

ปัจจุบันจีนเป็นผู้นำเข้างาช้างผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยงาช้างส่วนใหญ่มาจากทวีปแอฟริกา และ 2 ใน 3 ของทั้งหมดเป็นการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย ไม่มีหนังสือแสดงเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง ขณะที่ชาวจีนซึ่งมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ก็หันมานิยมซื้องาช้างเป็นเครื่องประดับกันมากขึ้นด้วย โดยราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 750 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจากราคาเมื่อไม่กี่ปีก่อน

ปัญหาการล่าช้างที่ผิดกฎหมาย ทำให้ไซเตสได้ตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการล่าช้าง พร้อมกับเรียกร้องให้จีนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ด้วยการใช้กฎหมายควบคุมการค้างาช้างอย่างจริงจัง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: