Variety Update :

'เมลิออยโดสิส' โรคนักเลียนแบบกลุ่มเสี่ยงคือเกษตรกร
กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงโรคเมลิออยโดสิส มหันตภัยร้าย ที่ถูกระบุว่า คุกคามคนไทย เสียชีวิตกว่า 40 % หากรักษาไม่ทัน ยืนยันโรคนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ กลุ่มเสี่ยงคือเกษตรกร


หลังจากที่มีกระแสข่าวฮือฮาว่ารคเมลิออยโดสิส เป็นโรคอุบัติใหม่ ที่คุกคามชีวิตคนไทยในขณะนี้ ล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า โรคเมลิออยโดสิส หรือโรคที่เรียกกันว่า โรคนักเลียนแบบ ก็คือ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเบอโคโดเรีย สูโดเมอริอาย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ จะอยู่ตามทุ่งนา ติดทางเดินหายใจและบาดแผล อาการของโรคที่เรียกว่า โรคนักเลียนแบบ ก็เนื่องมาจากโรคนี้จะมีอาการเลียนแบบโรคอื่นหลายโรค ที่แพทย์วินินฉัยได้ยาก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายวัณโรค คือเป็นเรื้อรัง มีไข้ ไอ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 80 % จะพบคนภาคอีสานป่วยด้วยโรคนี้ และโรคนี้จะเสียชีวิตก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งแพทย์ไม่สามารถรักษาทัน เพราะผู้ป่วยเกิดภาวะการช็อคกว่า 40 % ผู้ป่วยจะเสียชีวิตด้วยโรคนี้

สำหรับอาการก็จะมี 2 แบบ คือเฉียบพลัน และเรื้อรัง ซึ่งเฉียบพลันจะเป็นใน 2 วัน ส่วนเรื้อรัง 1 สัปดาห์ถึงจะแสดงอาการ

นายจุรินทร์ ยังระบุด้วยว่า เมื่อเทียบกับสถิติของการเสียชีวิต เปรียบเทียบผู้ป่วย 1,307 คน จาก 50 จังหวัด ก็จะมีคนเสียชีวิต 6 คน ขณะนี้สถิติจากกรมควบคุมโรค ยืนยันชัดเจนว่า อุบลราชธานี ครองแชมป์ผู้ป่วยสูงสุดคือ 300 คน รองลงมาคือขอนแก่น 200 คน

ทั้งนี้พบคนไทยป่วยเป็นโรคดังกล่าวปีละ 3-5 พันคน และพบเชื้อนี้อยู่ในหลายประเทศด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม

สิ่งที่สำคัญนายจุรินทร์ ยอมรับว่า โรคเมลิออยโดสิส ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียชนิดดังกล่าวนั้น จะสามารถนำมาทำอาวุธชีวภาพได้ สำหรับการรักษาแม้แพทย์จะวินิจฉัยได้ยาก แต่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องแจ้งอันดับแรกคือ ต้องบอกแพทย์ว่ามีอาชีพอะไร ไปย่ำน้ำทำสวนไร่นาหรือไม่ ซึ่งแพทย์จะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ป่วยเป็นโรคนี้ ที่สำคัญโรคนี้รักษาหายยาก ต้องใช้เวลานาน 4-6 เดือน กินยาต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นโรคซ้ำอีก การดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคนี้ หากเกษตรกรที่จะย่ำสวนไร่นา ควรใส่รองเท้าบูท เพื่อไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: