Facebook Twitter
gPlus 
-

งานจักรยานมิตรภาพ ไทย – พม่า
3 ก.พ. 54 - 4 ก.พ. 54

งานจักรยานมิตรภาพ ไทย - พม่า
จ.ตาก
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2554งานจักรยานมิตรภาพ ไทย - พม่า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจาก อำเภอแม่สอด ไปสู่เมืองเมียวดี ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งสองฝั่ง รวมไป ถึงช่วยประหยัดพลังงานภายใต้หัวข้อ  " ปั่นสามล้อ ไม่ง้อน้ำมัน " รวมระยะทาง 30กิโลเมตร

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง***กลับขึ้นด้านบน