Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์
12 ก.พ. 54 - 13 ก.พ. 54

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์
ณ พื้นที่ถนนหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะและต้นน้ำพะโต๊ะ
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2554


"ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้"  นี่คือคำขวัญประจำอำเภอพะโต๊ะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่หลากหลาย อุดมสมบูรณ์  เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสถึงไอเย็นแห่งธรรมชาติแห่งสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อมผู้มาเยือนให้ประทับใจมิรู้ลืม...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อำเภอพะโต๊ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดงานโครงการ "เที่ยวล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ 2554" ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ พื้นที่ถนนหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะและต้นน้ำพะโต๊ะ  เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแพอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ได้สัมผัสถึงความงดงามทางธรรมชาติ และลิ้มรสอร่อยกับเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ร่วมกิจกรรมล่องแพ ชมทัศนียภาพของสายน้ำคลองพะโต๊ะ ตลอดถึงการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอำเภอพะโต๊ะ อีกด้วย

นายอุทัย วรมาศกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานชุมพร  กล่าวว่า  อำเภอพะโต๊ะเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีทัศนียภาพและวิถีชุมชนที่งดงาม ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำพะโต๊ะ การสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงวิถีชีวิตลุ่มน้ำที่เปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์ โดยการจัดการโดยชุมชนให้เป็นผู้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์และการสร้างเครือข่ายการจัดการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนับเป็นเป็นหัวใจสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับกลุ่มโฮมสเตย์บ้านคลองเรือซึ่งมีกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ อาทิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติเขานมสาวที่ได้ขึ้นชื่อว่า ดินแดนแห่งสามทะเล ได้แก่ กลางคืนแลทะเลดาว ตื่นเช้าแลทะเลหมอก แดดออกแลทะเลป่า   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมสวนผลไม้ ไร่กาแฟ ล่องแพ ดูนก  อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 0 7753 9040, 0 7753 9240, 08 1979 1448,  08 2326 3688, 08 5472 8300


กลับขึ้นด้านบน