Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
14 ม.ค. 54 - 16 ม.ค. 54

เทศกาลทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 14 - 16 มกราคม 2554"ทะเลบัวแดง  หนองหานกุมภวาปี"
 
 หนองหาน  นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา  พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก  ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น  ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้แล้ว  ธรรมชาติของหนองหาน  ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพิ่มความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี  ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม  ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง  นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้  จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง

ขอเชิญนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงดงามของหนองหาน  ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และที่ไม่ควรพลาด คือ เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
"ไผว่าบึงหนองหานฮ้าง
ให้จูงแขนเพิ่นมาเบิ่ง  แนเด้อ
ธรรมชาติงามล้นขอบฟ้า
ฟังได้บ่ทอเห็น....พี่น้องเอ้ย"

กำหนดการจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน  หนองหานกุมภวาปี  ประจำปี ๒๕๕๔
 วันที่  ๑๔ - ๑๖  มกราคม ๒๕๕๔
 ณ  วัดบ้านเดียม  หมู่ที่  ๕  ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

*****************************
วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 -  พิธีเปิดงาน  เสร็จแล้วประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมล่องเรือชมทะเลบัวแดงและธรรมชาติของหนองหาน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 -  การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๑)
 - การแข่งขันเต้นแอโรบิก
 - การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง
 - การประกวดร้านนิทรรศการ
 - การประกวดเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
เวลา  ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. 
 - การจัดพาแลงสมานฉันท์
 - การแสดงดนตรีโปงลาง (โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร)
 - การประกวดธิดาบัวแดง
วันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 -  การแสดงดนตรีลูกทุ่ง (โรงเรียนกุมภวาปี)
 -  การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
 - การแข่งขันพายเรือเก็บสายบัว (โดยเขยต่างชาติและภรรยาชาวไทย)
 - การแข่งขันตำไหลบัว (ทีมแม่บ้าน)
 - การแข่งขันเกมส์ฮาเฮ  ๓  รายการ
 - การประกวดหมอลำกลอน
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๒)
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. 
 - การแข่งขันชกมวยไทย
 - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง
 - การแสดงของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
วันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๔
เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น. 
 - การประกวดดีดพิณ  เป่าแคน
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชิงชนะเลิศ)
 -  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้าน
 - ปิดงาน
*************************************
หมายเหตุ -  เชิญสักการะพระธาตุบ้านเดียมเพื่อความเป็นสิริมงคล
 -  มีบริการล่องเรือชมทะเลบัวแดงและธรรมชาติของหนองหาน  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553   ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554  ติดต่อสอบถามได้ที่ นายไพรสิทธิ์  สุขรมย์ 08-3349-5673

 

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

-  ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี  โทรศัพท์ 0 4233 4446
-  สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงแหว โทรศัพท์    0-4223-6022
-  นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงแหว ผู้ประสานงานกลุ่มผู้ให้บริการล่องเรือ
โทรศัพท์  08-3349-5673
-  นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียม โทรศัพท์ 08 4798 9016
-  นางศิริตะวัน แสนหาญ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเดียม โทรศัพท์  08 6984 5320
-  นางพวงทอง อุดชาชน ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียงแหว โทรศัพท์  08-5458-1075, 0-4214-3070
-  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี  โทรศัพท์  0-4232-5406-7, 0-4232-6436กลับขึ้นด้านบน