Facebook Twitter
gPlus 
-

เบญจมาศบาน ในม่านหมอก
21 ม.ค. 54 - 23 ม.ค. 54

เบญจมาศบาน ในม่านหมอก
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2554


จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2554 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 9 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2554 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่ายดอกเบญจมาศ แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมนกยูง การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ การประกวดธิดาเบญจมาศ การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์ และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร. 0 4424 9654 / 08 9280 5494 หรือที่ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทร.0 4421 3030 / 0 4421 3666
กลับขึ้นด้านบน