Facebook Twitter
gPlus 
-

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์
18 ธ.ค. 53 - 9 ม.ค. 54

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 เวลา 09.00 -17.00 น.จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จะจัดกิจกรรม "จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ปี 2553"  ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. โดยจะเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมพัสความความงามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน  พร้อมเปิดตวเทศกาลหนังอีสานครั้งแรกในเมืองไทย 

ปีนี้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้แบ่งพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมพัสบรรยากาศทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปถึง 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า
จุดที่ 2 ทุ่งท่านตะวันและลานฟักทอง
จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน
จุดที่ 4 สวนไม้ดอกเมืองหนาว และตลาดจิม ทอมป์สัน

ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 50 บาท 
และมีบริการรถตู้จากพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ ถนนพระราม 1 ผู้ใหญ่ท่านละ 1,200 บาท เด็ก 1,000 บาท รวมค่าเข้าชมแล้ว รถออกเวลา 07.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-762 2566,  085 660 7336,  044 373 116 หรือ http://www.jimthompsonfarm.com/


กลับขึ้นด้านบน