Facebook Twitter
gPlus 
-

งานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ ประจำปี 2553
29 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54

งานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ ประจำปี 2553
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554


ชาวภูเรือร่วมใจกันตกแต่งบ้านเรือนและถนนหนทางให้เป็นเมืองดอกไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นได้อย่างเต็มที่ โดยมีกำหนดการจัดงานการจัดงาน "เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ  ประจำปี 2553 ในวันที่ 29  ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ

กิจกรรมในงาน
 

29  ธันวาคม  2553  

-  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
-  เปิดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของที่ระลึก และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ

 -  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
 -  ชมวงดนตรีสตริง 
 
30  ธันวาคม  2553    

-  พิธีเปิดงาน  ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ  และชมการแสดงในพิธีเปิดฯ (เริ่มขบวนแห่เวลา 15.00 น.)

 -  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว   
-  ชมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 
-  ชมการแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จาก หน่วยงานต่าง ๆ
-  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
- ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง โปงลาง/นาฏศิลป์ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

31  ธันวาคม  2553     

-  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
-  ชมและเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  สินค้หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก 
-  ชมการแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จาก
         หน่วยงานต่าง ๆ 
-  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
-  ชมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (Count Down)

1  มกราคม  2554        

-  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   ณ  บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
-  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
-  ชมและเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก 

-  ชมการแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ
-  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
-  ชมการแสดงจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (ชนะเลิศการประกวดรายการชิงช้าสวรรค์ ปี 2551)

2  มกราคม  2554        

-  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
-  ชมการแสดงสินค้า OTOP นิทรรศการ และเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก            

 -  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
 -  การประกวดธิดาแม่คะนิ้ง

3  มกราคม 2554        

-  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
-  ชมการแสดงสินค้า OTOP นิทรรศการ และเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้ นานาชนิด  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก    
-  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน

 -  ชมโฟล์คซอง และวงดนตรีสตริง 


กลับขึ้นด้านบน