Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
25 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
ณ บริเวณสวนไม้งามริมกก เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2553 - วันที่ 3 มกราคม 2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ได้กำหนดจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2553 - วันที่ 3 มกราคม 2554 ณ บริเวณสวนไม้งามริมกก เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

เชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการปลูกดอกไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอก ไม้ประดับที่มีความสวยงามแปลกตา ทั้งสีสันและชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ จึงทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้งามมาโดยตลอด การจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7 จึงจัดขึ้นเพื่อให้งานนี้เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและเพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานให้ทัดเทียมกับการจัดงานในระดับประเทศ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเมืองเชียงราย 750 ปี ในปี 2555 นี้ โดยในงานจัดอุทยานไม้ดอกเมืองหนาว ด้วยดอกทิวลิป ดอกลิลลี่หลากหลายสี ในข่วงอุทยานกล้วยไม้ ข่วงวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่า จัดการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สำหรับพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 จัดให้มีขบวนแห่รถบุปผาชาติ พร้อมสาวงามเข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และพิธีเปิดงานอย่างตื่นตาตื่นใจ

กิจกรรม

ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนหย่อม ตลาดนัดสินค้าเกษตร ชมการแสดงไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด การตกแต่งสวนอย่างสวยงามด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด อาทิ ทิวลิป รักเร่ บีโกเนีย ฯลฯ และชมนิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก จังหวัดเชียงราย


ข้อมูลเพิ่มเติม
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5360 1758, 0 5371 7400 ต่อ 204
- การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5กลับขึ้นด้านบน