Facebook Twitter
gPlus 
-

กอดเมืองไทย ให้หายหนาว
9 ธ.ค. 53 - 12 ธ.ค. 53

กอดเมืองไทย ให้หายหนาว
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C2
วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2553จากวิกฤติการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการเสียหาย เกิดการว่างงาน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง เป็นต้น กอปรกับเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้มีช่องทางในการเสนอขายสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว ททท. จึงได้ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด จัดงาน กอดเมืองไทย ให้หายหนาว โดยรวบรวมผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ทั้ง โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว สถานประกอบการ สายการบิน ฯลฯ จากทั่วประเทศรวม 100 คูหา แบ่งเป็น ภาคใต้ 50 คูหา ภาคอีสาน 20 คูหา ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ภาคละ 10 คูหา ที่จะนำแพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษมาจำหน่าย โดยแพคเกจส่วนใหญ่จะเน้นราคาพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไปจนถึงช่วง เดือนเมษายน ซึ่งกลุ่มผู้เข้าชมงานก็สามารถมาเลือกซื้อแพคเกจท่องเที่ยว หรือจะซื้อแพคเกจที่พักเป็น Gift Voucher มอบเป็นของขวัญแก่คนพิเศษในช่วงปีใหม่ได้


ททท. และคณะผู้จัดงานคาดว่า การจัดงาน "กอดเมืองไทย ให้หายหนาว" ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แกผู้ประกอบการ เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงาน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น ตอบรับกับนโยบายและกลยุทธ์ของ ททท. ในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และสร้างกระแสการเดินทางให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
กลับขึ้นด้านบน