Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 5
7 ธ.ค. 53 - 12 ธ.ค. 53

งานมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 5
เมืองทองธานี อาคาร 7-8
วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2553


งานแสดงนิทรรศการ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ของขวัญ ของฝาก ราคาผู้ผลิต จากกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงได้พระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ นับตั้งแต่ได้ก่อเกิดโครงการสายใยรักจากแม่..สู่ลูก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เป็นต้นมา และได้พัฒนาสู่ "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"

และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  และครบวาระ 5 ปีของการก่อตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในวันที่ 9 ธันวาคม กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 10 ภาคีเครือข่าย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ

ด้วยการจัดงาน "5 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว"  ระหว่างวันที่ 7-12  ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  Hall 7  และ 8  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  และพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  สร้างความรัก : เริ่มต้นจากนมแม่ การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี และความเข้าใจซึ่งกันในครอบครัว  ด้วยการเรียนรู้  : การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทรัพย์ปัญญา  พัฒนาความเป็นอยู่ : พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขภาพ สุขอนามัยในครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน   สู่ครอบครัวอบอุ่น  เข้มแข็งอย่างยั่งยืน : สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติเจริญ

สำหรับกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย  "ช็อป"  ตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว   ตระการตากับร้านรวงจากเหล่าพันธมิตรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและร้านค้ากลุ่มแม่บ้านที่ประสบภัย(น้ำท่วม) มากกว่า 500 ร้านค้า, ร้านศิลปาชีพ 904, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ละลานตากับสินค้า อุปโภค  บริโภค  ข้าวของเครื่องใช้  หัตถกรรม   ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม   เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย   ของขวัญ   ของฝาก ฯลฯ

"ชิม" ครัวสายใยรักแห่งครอบครัว : พบกับหลากหลายเมนูอร่อยจากทั่วประเทศที่นำมาให้ลิ้มลองชิมรสกันอย่างจุใจ  ซึ่งทุกเมนูล้วนผ่านการคัดปรุงพิเศษจากครัวสายใยรักแห่งครอบครัว   "ชม"  นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ  , นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว, นิทรรศการวงจรแห่งชีวิต  พลังแห่งสายใยรัก,  ตลาดพื้นบ้าน, กิจกรรมสาระและความบันเทิงครบครัน  ฯลฯกลับขึ้นด้านบน