Facebook Twitter
gPlus 
-

งานออนซอนกลองยาว ชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2553
24 ธ.ค. 53 - 26 ธ.ค. 53

งานออนซอนกลองยาว ชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2553
วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน

กิจกรรมที่น่าสนใจ
-การแข่งขันกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-การประกวดขบวนการแห่กลองยาว
-การประกวดธิดากลองยาว ชิงรางวัล
-การแสดงนิทรรศการของดีพื้นบ้าน
-การแข่งขันทักษะ และการประกวดผลงานของนักเรียน
-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)


ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ปกครองอำเภอวาปีปทุม โทร. 0 4379 9518 

กลับขึ้นด้านบน