Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญคูนเมืองขอนแก่น
3 ธ.ค. 53 - 5 ธ.ค. 53

งานบุญคูนเมืองขอนแก่น
วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2553
เมืองขอนแก่นร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ชมวิถีวัฒนธรรมแห่ง ‘ข้าว' ของชาวอีสานแบบครบวงจร และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าว เมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนที่ 1 คือเดือนมกราคมของทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านจะขนเอามัดรวงข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วนั้นไปกองรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าว ด้วยมีความเชื่อว่าข้าวนั้นเป็นพืชเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา เทพองค์นั้นมีนามว่า ‘แม่โพสพ' ซึ่งเป็นขวัญข้าวที่เลี้ยงมนุษย์ การทำบุญมีพระสวดมนต์เย็น ฉันเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าวเปลือก เมื่อพระฉันเช้าแล้วก็ทำพิธีสู่ขวัญข้าว และผูกข้าวข้อต่อแขนกันในหมู่ชาวบ้านผู้ร่วมพิธี
กลับขึ้นด้านบน