Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9
1 ธ.ค. 53 - 12 ธ.ค. 53

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9
วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2553การจัดนิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9 นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ที่ชนะการประกวด พวงมาลัย การจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค การแสดงดอกไม้ไฟโบราณกลับขึ้นด้านบน