Facebook Twitter
gPlus 
-

สวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1
4 ธ.ค. 53 - 12 ธ.ค. 53

สวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2553


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน "สวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2553 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและความงดงาม ของพันธุ์ไม้นานาชนิดให้เป็นที่ประจักษ์ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านพฤกษศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมรื่นรมย์ชมสวนสวย ต้นไม้เริงระบำ มหัศจรรย์พืชกินแมลง พืชดึกดำบรรพ์สนสามพันปี กุหลาบพันปีสีสันแห่งดอยสูง กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์กว่า 100 สายพันธุ์ ชื่นบานกับกุหลาบงามกว่า 50 สายพันธุ์

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพืช และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาทิ การประกวด จัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาด การประกวดจัดช่อดอกไม้ การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับโรงเรียน การอบรมวาดภาพพรรณไม้ การสาธิตการนำกล้วยไม้จิ๋วออกจากขวด

เพลิดเพลินกับความไพเราะของดนตรีในสวน โดยวงดนตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สนุกกับการจับจ่ายสินค้า จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และกาดมั่ว ชมนิทรรศการ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เกมส์นันทนาการต่างๆ และลุ้นรับรางวัลพิเศษ ตลอดงาน พร้อมทั้งสัมผัสบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ท่ามกลางความงามตามธรรมชาติ และตื่นตาตื่นใจกับนาฬิกาดอกไม้ขนาดยักษ์

โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ของทุกวัน และสามารถเที่ยวชมฟรีตลอดงานโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 และ http://www.qsbg.org/  กลับขึ้นด้านบน