Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
17 ธ.ค. 53 - 19 ธ.ค. 53

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
ณ  สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่ 17-19  ธันวาคม 2553เชิญเที่ยวงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่  10  ณ  สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 17-19  ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.การจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้จัดต่อเนื่องกันมาจนถึงครั้งที่  10 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงสัตว์เลี้ยงมากถึง  10  ชนิดไว้ในงานเดียว ได้แก่ สุนัข  แมว  ไก่  ไก่ฟ้า  แพะ  กวาง กระต่าย นก ปลาสวยงาม และสัตว์เลื้อยคลาน

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่  การประกวด  การแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การแสดงความสามารถของสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ และกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อเสริมสร้างแรง จูงใจให้ประชาชนและเยาวชนให้สนใจการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดได้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวโดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อกลาง และยังส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยง อันจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและเป็นการสร้างรายได้สู่ประเทศอีกทางหนึ่ง
   
สิ่งที่สำคัญคือ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่งานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ การประกวดสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งคณะกรรมการต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
   
นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กรมการสัตว์ทหารบก  กรมศุลกากร  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท การบินไทยจำกัด  (มหาชน)  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องค์การมหาชน) และภาคเอกชนประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์  สวนสามพราน  และสมาคมชมรมสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ มากกว่า  20 องค์กร
   
ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เที่ยวชมงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่  10  ณ  สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 17-19  ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม ชิงถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ส่งปลาเข้าประกวดวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
กลับขึ้นด้านบน