Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
29 พ.ย. 53 - 10 ธ.ค. 53

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2553


พิธีผูกเสี่ยว เป็นพิธีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานับศตวรรษ จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยว จึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหม ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา

เสี่ยว หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ หรือเพื่อนตาย ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน มีความผูกพันทางด้านจิตใจกันอย่างแท้จริงและเต็มใจ และไม่มีอำนาจใดๆ จะมาพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตาย ทั้งนี้ความผูกพันของเสี่ยวนี้ไม่เฉพาะกับคู่เสี่ยวเท่านั้น หากมีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึงครอบครัว ญาติ พี่น้องและหมู่ของคู่เสี่ยวด้วย

ชมขบวนแห่พิธีเปิดงาน นิทรรศการผ้าไหมพื้นเมือง การออกร้านกาชาด ศาลาไหม การออกร้านสินค้าราชทัณฑ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP ร่วมประเพณีผูกเสี่ยว งานพาแลง การประกวดนางงามไหม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน หมอลำ ลำซิ่งและมหรสพอื่นๆ และที่สำคัญและน่าสนใจมากคือ "คุ้มศิลปวัฒนธรรม" ที่มีการจัดประกวดพานบายศรี การผูกเสี่ยวให้กับคู่เสี่ยวที่มาเที่ยวงาน และงานพาแลงชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดดนตรีพื้นบ้านหลายรายการ
กลับขึ้นด้านบน