Facebook Twitter
gPlus 
-

ย้อนตำนาน 130 ปี คลองประเวศบุรีรมย์
20 พ.ย. 53 - 21 พ.ย. 53

ย้อนตำนาน 130 ปี คลองประเวศบุรีรมย์
ณ สวนสาธารณะและสวนสุขภาพประเวศ (ลานกีฬาใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอก) ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2553สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตประเวศ กำหนดจัดงาน "ย้อนตำนาน 130 ปี คลองประเวศบุรีรมย์"  ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2553  เวลา 10.00 - 22.00 น.  ณ สวนสาธารณะและสวนสุขภาพประเวศ (ลานกีฬาใต้ทางด่วนวงแหวนรอบนอก) ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯกิจกรรม

-ร่วมลอยกระทงในคืนเพ็ญกับสายน้ำประวัติศาสตร์
-ตลาดน้ำริมคลอง ชม ชิมและเลือกซื้อผลไม้ อาหารคาวหวาน
-ตลาดย้อนยุค ย้อนรำลึกบรรยากาศเก่าในอดีตกับร้านค้าย้อนยุค และร้านโชห่วย
-ชมการแสดงบนเวที ศิลปะการแสดงท้องถิ่น การแสดงสาธิตงานช่างฝีมือ
-การประกวดหางเครื่องลูกทุ่งไทย หนูน้อยนพมาศ วาดภาพระบายสี
-นิทรรศการตำนานคลองประเวศ ฯ ฟังเรื่องเล่าชาวประเวศ
พิเศษ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ ฟรี


สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯเขตประเวศ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386, 6387หรือ ศูนย์ประสานงาน โทร.0 2320 2975
กลับขึ้นด้านบน