Facebook Twitter
gPlus 
-

มหาบุญจุลกฐิน
20 พ.ย. 53 - 21 พ.ย. 53

มหาบุญจุลกฐิน
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 (เวลา 12.00-12.00 น.)กิจกรรมปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน มีการจัดกิจกรรมงานบุญ พิธีการตลอดจนงานบันเทิง รื่นเริงต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันนับจากเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินจนกระทั่งเวลาพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่ การให้ความรู้เรื่องจุลกฐิน และสาธิตวิธีผลิตผ้าจีวรซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานจุลกฐิน


กลับขึ้นด้านบน