Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
17 พ.ย. 53 - 19 พ.ย. 53

มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่  17 - 19  ธันวาคม  2553กรมปศุสัตว์ เชิญเที่ยวงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  17 - 19  ธันวาคม  2553
 

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 และได้จัดต่อเนื่องกันมาจนถึงครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงสัตว์ เลี้ยงมากถึง 10 ชนิดไว้ในงานเดียว ได้แก่ สุนัข แมว ไก่ ไก่ฟ้า แพะ กวาง กระต่าย นก ปลาสวยงาม และสัตว์เลื้อยคลาน


โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวด การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การแสดงความสามารถของสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ และกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชน


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและเยาวชนให้สนใจการเลี้ยงสัตว์มาก ขึ้นอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดได้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวโดยมีสัตว์เลี้ยงเป็นสื่อ กลาง และยังส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยประเภทต่าง ๆ  ให้มากขึ้น และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยง อันจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและเป็นการสร้างรายได้สู่ประเทศอีก ทางหนึ่ง


สิ่งที่สำคัญคือ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่งานนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ การประกวดสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งคณะกรรมการต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่  10 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  17 - 19  ธันวาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.กลับขึ้นด้านบน