Facebook Twitter
gPlus 
-

งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามันและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553
13 พ.ย. 53 - 15 พ.ย. 53

งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามันและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553
ณ หาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2553จังหวัดกระบี่มีความหลากหลายในเรื่องของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท หาดทราย ชายทะเลที่มีความสวยงาม  น้ำตก น้ำพุร้อน ป่าเขา  กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น แคนู ดำน้ำ ปีนผา รวมไปถึงอาหารการกินและวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจ  พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน

จังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน "กระบี่เบิกฟ้าอันดามันและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553"  ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน  2553 ณ หาดนพรัตน์ธารา อ. เมือง จ. กระบี่  เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่มาถึง มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การบวงสรวง แม่คงคา ขอพรแม่พระนาง ทอดแหกุ้งทะเล  แข่งขันเก็บหอย  การแสดงทางวัฒนธรรม  ดนตรีพื้นบ้าน  บนเวที และงานออกซุ้มอาหารของโรงแรมต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0 7570 0204  หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่สำนักงานกระบี่ โทรศัพท์  0 7562 2163กลับขึ้นด้านบน