Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่พระ แข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานฯ อำเภอหลังสวน
24 ต.ค. 53 - 28 ต.ค. 53

ประเพณีแห่พระ แข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานฯ อำเภอหลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2553หนึ่งเดียวใน สยาม...ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนขิงธงฯ อำเภอหลังสวน

ประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ ของชาวหลังสวนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว โดยจะมีขึ้นในช่วงวัน ออกพรรษา(แรม 1 ค่ำเดือน11)ของทุกปี

โดยในตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร การแห่เรือพระบกและเรือพระน้ำ ขบวนพาเหรดเรือยาว ซึ่งจะ มีการแห่โล่และถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จากนั้นจะเป็นการเริ่มการแข่งขันเรือยาว ประเพณีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือการใช้วิธีการปีนโขนเรือเพื่อคว้าหวายแถบธงเป็นเกณฑ์ตัดสินการเข้าเส้นชัย เรือที่จะชนะการแข่งขัน ในแม่น้ำหลังสวนที่สมบูรณ์นั้นต้องเป็นเรือที่นายหัวเรือสามารถคว้าแถบธงได้ก่อนโดยไม่ตกน้ำ นับเป็นการสร้างสีสัน เพิ่มความสนุกสนานให้แก่กองเชียร์ ถือว่าเป็นทั้ง "ศาสตร์" และ "ศิลป์" เป็นหนึ่งเดียวในสยาม...

กิจกรรมภายในงานมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์และมีผู้ให้ความสนใจมาก คือวันปิดเมืองกินฟรี เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆของอำเภอหลังสวน บริเวณถนนเขาเงินและถนนหลังสวน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การทอดผ้าป่า ตักบาตรเทโว ขบวนแห่เรือพระบก เรือพระน้ำ ขบวนพาเหรดเรือยาว ขบวนเชิญโล่และถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น นิทรรศการฯ การจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดภาพถ่าย และประกวดวาดภาพชิงเงินรางวัล
กลับขึ้นด้านบน