Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
8 ต.ค. 53 - 17 ต.ค. 53

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2553ประกวดกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
การแข่งกวนกายาสารท กวนข้าวทิพย์
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
และการแสดงมหรสพต่างๆ
กลับขึ้นด้านบน