Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัด
17 ต.ค. 53 - 24 ต.ค. 53

ประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัด
วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2553
การประกวดปราสาทผึ้ง พร้อมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือ "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" จำหน่ายอาหาร และ สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของจังหวัดสกลนคร พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมากมายกลับขึ้นด้านบน