Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
15 ต.ค. 53 - 23 ต.ค. 53

งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
วันที่ 15 - 23 ตุลาคม 2553
การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง การแห่ปราสาทผึ้งและเรือไฟบก การประกวด ลอยเรือไฟในแม่น้ำโขง ในคืนวันออกพรรษาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การรำบูชาองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นการรวมตัวของชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ รวม 7 เผ่า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม แต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่า และร่ายรำด้วยท่วงท่าอันงดงามเพื่อบูชาพระธาตุพนมกลับขึ้นด้านบน