Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2553
2 ต.ค. 53 - 11 ต.ค. 53

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2553
บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
วันที่ 2 - 11 ตุลาคม 2553จัดบริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพชน มีการยกหมฺรับเพื่อทำบุญตามวัดต่างๆ ขบวนแห่หมฺรับ การแสดงมหรสพพื้นบ้าน การประกวดทองโย่ง การประกวดหมาวัด กิจกรรมไหว้พระวันสารท (9 วัด)กลับขึ้นด้านบน