Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
6 ต.ค. 53 - 10 ต.ค. 53

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2553

แม่น้ำป่าสัก หน้าวัดไตรภูมิ


ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะแห่รอบเมืองมาจนถึงวัดไตรภูมิ และให้เจ้าเมือง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำทั้ง 4 ทิศ ที่แม่น้ำป่าสัก หน้าวัดไตรภูมิ ร่วมพิธีทำบุญวันสารท ชมการบวงสรวงด้วยการฟ้อนรำชุดต่างๆ ในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ลิ้มลองความอร่อยในเทศกาลอาหารอร่อยเพชรบูรณ์ ชมการแข่งเรือยาวประเพณี และมหรสพการละเล่นต่างๆกลับขึ้นด้านบน