Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ
10 ก.ย. 53 - 12 ก.ย. 53

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ
บริเวณหัวเขื่อนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 10 - 12 กันยายน 2553งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2553 บริเวณหัวเขื่อนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1,200 เมตร มีการแข่งขันเรือ 3 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป (50 - 55 ฝีพาย) เรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่น (50 - 55 ฝีพาย) และเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่น (20 - 25 -ฝีพาย)กลับขึ้นด้านบน