Facebook Twitter
gPlus 
-

แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิษณุโลก
18 ก.ย. 53 - 19 ก.ย. 53

แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิษณุโลก
บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)
วันที่ 18 - 19 กันยายน 2553การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีทุกปี หลังจากน้ำผ้าห่มมาห่มองค์พระพุทธชินราช ในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือต่างๆ สวยงามน่าชม งานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ


การแข่งขัน 9 ประเภท ได้แก่
(1) เรือยาวใหญ่ประเภท ก. (41 - 55 ฝีพาย)
(2) เรือยาวใหญ่ประเภท ก.๒ (เรือยาวใหญ่ประเภท ก. ที่แพ้ในรอบแรก)
(3) เรือยาวกลาง ประเภท ก. (31 - 40 ฝีพาย)
(4) เรือยาวเล็ก ประเภท ก. (30 ฝีพาย)
(5) เรือยาวเล็ก ประเภท ก.๒ (30 ฝีพาย)
(6) เรือจิ๋ว (12 ฝีพาย)
(7) เรือท้องถิ่น (3 ฝีพาย)
(8) เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภทเชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น
(9) เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (30 ฝีพาย)
กลับขึ้นด้านบน