Facebook Twitter
gPlus 
-

Smile in the Benchakitti Park
18 ก.ย. 53 - 19 ก.ย. 53

Smile in the Benchakitti Park
สวนเบญจกิติ
วันที่ 18 - 19 กันยายน 2553ช่วงเช้า
- กิจกรรมตลาดนัดรวมของกินสุดยอดเมนูชื่อดังจากทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมการแสดงศิลปะต่าง ๆ อาทิ งานปั้น ภาพวาด งานหัตถศิลป์กับสกลุช่าง 10 หมู่ การจำหน่ายสินค้างานศิลปะ
- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก การแสดงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมร่วมสมัย
- กิจกรรมสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาทิ การเพ้นท์ผ้าหรือสิ่งของต่าง ๆ

ช่วงค่ำ
- กิจกรรมลักษณะย้อนยุค เช่น งานวัด การละเล่นสนุกสนานแบบไทย ๆ
- การแสดงดนตรี
- การแสดงลีลาศกลับขึ้นด้านบน