Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์
6 ก.ย. 53 - 15 ก.ย. 53

เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์
วันที่ 6 - 15 กันยายน 2553-การจัดร้านนิทรรศการของดีแต่ละอำเภอ จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
-นิทรรศการด้านท่องเที่ยว
-การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก สินค้าแปรรูปทางการเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
-สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
-กิจกรรมตลาดนัดลางสาดและผลไม้ การประกวดขบวนรถแห่ผลไม้ การประกวดธิดาลางสาด การประกวดลางสาด และผลิตผลทางการเกษตร

-การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดนำเที่ยวสวนลางสาดแบบไป-กลับ และพักค้างคืนแบบ Home Stay งานสะโตกประยุกต์ การแสดงวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดสวนถาดพืชผักสวนครัว-สวนถาดไม้ดอกไม้ประดับ-สวนครัวลอยฟ้า การประกวดกระเช้าผลไม้ และมหรสพการแสดงมากมายกลับขึ้นด้านบน