Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๓
7 ส.ค. 53 - 9 ส.ค. 53

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๓
ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓


" อลังการสุวรรณภูมิ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชัน " วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัด งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๓ " อลังการสุวรรณภูมิ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชัน " ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ภายในงานพบกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , ศิลปะการแสดงพื้นเมือง , งานฝีมือ , สินค้าพื้นเมืองจาก ๑๐ จังหวัดทางภาคตะวันออก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนี้เยาวชนและประชาชนที่มาร่วมงานยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตคนไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยกลับขึ้นด้านบน