Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีทิ้งกระจาด
18 ส.ค. 53 - 30 ส.ค. 53

ประเพณีทิ้งกระจาด
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
วันที่ 18 - 30 สิงหาคม 2553


งานทิ้งกระจาดของสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว แต่จะจัดติดต่อกันมาตลอดหรือขาดหายไปในระยะใดบ้างนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าที่มีหลักฐานปรากฏว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๓ - พ.ศ. ๒๔๘๗) งานทิ้งกระจาดมีสืบเนื่องมาทุกปีไม่เคยเว้น งานประเพณีทิ้งกระจาดนี้ เป็นงานที่รวมกันของประชาชน ในวันที่จะทำบุญให้ทาน เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นการสร้างความเอื้ออาทรกันในหมู่สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ โดยถือว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นเครื่องลดความเห็นแก่ตัวลง


งานจะเริ่มหลังวันสารทจีน ๓ วัน วันเพ็ญเดือน ๗ ตามปฏิทินจีน ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ตามปฏิทินไทย อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาตั้งเป็นประธานในพิธี ซึ่งจะสร้างเป็นโรงกงเต็ก ที่หน้าสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง และศาลมูลนิธิท่งเอี้ยะเซี่ยงตึ้ง ถนนพันคำ  ภายในโรงกงเต็กนี้มีการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาสิงสถิตในโรงกงเต๊กชั่วคราว ติดกับบริเวณโรงพิธีจะมีร้านปลูกไว้สูง ๔ - ๕ เมตร บนร้านมีกระจาดใส่สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดที่ได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านร้านตลาด ในวันที่สามของงานจะเป็นวันทิ้งกระจาด ทำเป็น ติ้ว ติดหมายเลขทิ้งลงมาจากร้านสูงนั้น ใครเก็บได้ก็นำไปแลกสิ่งของตามหมายเลขนั้น ๆ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร 0  3553 5789 , 0 3553 6189


กลับขึ้นด้านบน