Facebook Twitter
gPlus 
-

นิทรรศการเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
9 ก.ค. 53 - 19 ก.ค. 53

นิทรรศการเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ที่สยามพารากอน กรุงเทพฯ
Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
วันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2553ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กำหนดจัดงาน "นิทรรศการเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ" ในวันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2553 ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รวมทั้งจัดแสดงผลงานชิ้นยอดเยี่ยมของคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพ แผนกช่างเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร และจัดหารายได้สมทบทุนการฝึกอบรมศิลปาชีพ ให้แก่บุตรหลานเกษตรกรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสจากทั่วทุกภาคของประเทศ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ชัชวาล ลางดี อาจารย์หัวหน้าแผนกช่างเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร และอาจารย์ประจำแผนกและเหล่านักเรียนศิลปาชีพ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดฝีมือช่างไม้นานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ที่สร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น งานเครื่องเรือนและอุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้านที่ทำจากไม้ ซึ่งภายในงานได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า 1,000 ชิ้น ที่โดดเด่นได้แก่ ชุดเก้าอี้ที่ประทับสมัยรัชกาลที่ 5 ที่อาจารย์และศิษย์ได้ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษมีเพียงชุดเดียว จำลองแบบมาจากวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมผลงานจากแผนกช่างเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากความตั้งใจในงาน "นิทรรศการเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำมาสมทบทุนโครงการศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ โทร. 0 3536 6252-4 โทรสาร 0 3536 6082กลับขึ้นด้านบน