Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน
20 ก.ค. 53 - 27 ก.ค. 53

งานเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน
ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง
ระหว่างวันที่  20 - 27 กรกฏาคม 2553โดยจะมีการออกร้านอาหารมากมายหลายชนิด  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมอย่างเต็มอิ่ม    ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ขอเชิญผู้ประกอบการค้าร้านอาหารที่สนใจ เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารในเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ สำนักการศึกษา ( ชั้น 2 )  เทศบาลนครอุบลราชธานี  โทร  045-246060, 081-9660191 ในวันและเวลาราชการกลับขึ้นด้านบน