Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
1 ก.ค. 53 - 31 ก.ค. 53

งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2553


ชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2553 - 31 ก.ค. 2553

ภายในงาน ชมขบวนแห่เทียนพรรษาสวยงามกว่า 60 ขบวน การประกวดต้นเทียน (ประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์) การแข่งขันแกะสลักเทียนพรรษาระดับเยาวชน การแกะสลักเทียนและติดพิมพ์ บริเวณคุ้มต่าง ๆ

นอกจากนั้นยังมีการประกวดธิดาเทียนพรรษา การประกวดภาพถ่าย ความประทับใจในงานเทียน การแสดงแสงเสียง การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การรวมศิลปินแห่งชาติและดารานักร้องดังที่เป็นชาวอุบลฯ การจัดทำของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่ายและกิจกรรมอื่นอีกมากมายกลับขึ้นด้านบน