Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมแห่เทียนพรรษา 82 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน
26 ก.ค. 53 - 28 ก.ค. 53

มหกรรมแห่เทียนพรรษา 82 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2553


จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมแห่เทียนพรรษา 82 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน" ขึ้น ในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางอารยธรรมมานาน โดยมีชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมร ลาว กวย และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประกอบกับช้างมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแห่เทียนพรรษา งานบวชนาคโกนจุกเป็นต้น ในอดีตช้างมีบทบาทสำคัญมากในการออกศึกสงคราม ช้างจึงได้รับการยกย่องมากในฐานะผู้ที่สร้างบ้านเมือง และถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์องค์ใดมีช้างเผือกมาก ถือว่ามีบุญบารมีมาก บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

เนื่องในวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบ จังหวัดสุรินทร์ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานประเพณีเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมแห่เทียนพรรษา 82 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินและพิธีตักบาตรบนหลังช้าง" ขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ :
  • วนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 21 กม. ร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ
 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีความเชื่อว่า การตีระฆังเป็นเรื่องที่ดี บุคคลนั้นๆ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด
 จะส่งผลให้เกิดในชาติใด จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เกียรติยศขจรไกล
  • รอยพระพุทธบาทโบราณที่มีขนาดใหญ่ อำเภอบัวเชด ระยะทาง 71 กม.
 มีความสวยงามมากยาวประมาณ 3.2 ม. อายุมากกว่า 500 ปี
  • หมู่บ้านช้าง ต.กระโพ อ.ท่าตูม ระยะทาง 58 กม.การแสดงช้างแสนรู้ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น..
  • หมู่บ้านทอผ้าไหมเอเปค บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ ระยะทาง 8 กม. ของฝากผ้าไหม
  • กลุ่มปราสาทตาเมือน ต.ตาเมือน อ.พนมดงรัก ระยะทาง 90 กม.
  • ปราสาทศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ ระยะทาง 32 กม. ของฝาก กาละแม ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ
  • จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง ระยะทาง 65 กม. ของฝากสินค้าอินโดจีน และสินค้าพื้นบ้านต่าง ๆ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 5472  
www.dopasurin.org
สำนักงานจังหวัดฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ 0 4451 2039  
www.surin.go.th
ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 4447-8
www.tourismthailand.org  
E-mail: tatsurin@tat.or.thกลับขึ้นด้านบน